Menu

CC2-Eraikuntzako teknikaria. (A ereduan)

CC2 Eraikuntzako teknikaria

Ikasturtetarako modulu banaketa

o/aste o/ikasturte
1. IKASTURTEA Eraikuntza 33 aste 4 132
Eraikuntza-planoen interpretazioa 3 99
Fabrikak 6 198
Estaldurak 3 99
Eraikuntza-lanen antolamendua 3 99
Urbanizazio-obrak 4 132
Estalkiak 4 132
Iragazgaizteak eta isolamenduak 2 66
Ingeles teknikoa 1 33
2. IKASTURTEA Enkofratuak 21 aste 8 168
Laneko prestakuntza eta orientabidea 5 105
Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak 9 189
Laneko prestakuntza eta orientabidea 5 105
Enpresa eta ekimen sortzailea 3 63
Lantokiko prestakuntza 12 aste 380
Erabateko Orduak 2000

Ereduzko Lanpostuak

  • Enkofratzailea, burdinlaria.
  • Zoladura-jartzailea, Zoru- eta azuleju-jartzailea, alikatatzailea.
  • Igeltseroa (urbanizazioak, fatxadak, zarpiatuak, etabar).
  • Arrisku laboralen aurkako prebentzioko oinarrizko teknikaria.
  • Aldamio muntatzailea.

Lortzen Diren Gaitasunak

  • Eraikuntza-planoak interpretatzea, haren elementuak identifikatuta eta dimentsioak lortuta.
  • Itxitura-lanak eta eraikuntzako zatiketak egitea.
  • Iragazgaizteak eta estalki-akaberak egitea.
  • Presiorik gabeko eramate linealak kanalizatzea.
  • Antolatzea, banatzea eta lanak eraikuntzan koordinatzea.

Liburuxka deskargatzea
Eraiken-CC2-Tecnico_construc1